Självbetjäning i socialtjänsten = egen uttagsautomat? Claes-Olof Olsson

02 May 2017 02:56110

Det administrativa arbetet i ansökningsprocessen för ekonomiskt stöd upptar en stor del av socialtjänstens arbetstid. Genom att kapa ett antal registrerings- & kontrollsteg, både för den sökande och handläggaren, kan mer tid ägnas åt stöd och rådgivning, vilket både individen och samhället tjänar på.

Föredraget beskriver både hur tjänsten fungerar i praktiken, samt reaktioner från de sökande och effekterna i handlägg­ningsprocessen, dvs inom socialtjänsten.

Utöver de praktiska erfarenheterna beskrivs också den juridiska utmaningen – att lotsa sig igenom PUL, offentlighetsprincipen för handlingar, samt sekretess och säkerhet, när man sätter upp en helt ny tjänst där medbor­gare får tillgång till information om sig själv elektroniskt. Detta har varit en självklarhet i det offentliga Sverige när det gäller pappersbaserad information – inte lika enkelt när man erbjuder en elektronisk motsvarighet.

Read more