Workshop om digitala guider med InfoCaption

02 May 2017 02:59950

En oändlighet av möjligheter för att underlätta arbetet, effektivisera, ge stöd till chefer och nyanställda, utbilda och mycket mer är vad InfoCaptions verktyg för guider erbjuder. Kom och få en inblick i hur andra har gjort och få inspiration att skapa nya guider i er organisation.

InfoCaption ger dig verktyg för att:
•Visa hur man jobbar i system – steg för steg
•Lösa supportärenden med hjälp av guider
•Utbilda medarbetare med webbaserade kurser
•Informera om nya arbetssätt med filmer och handböcker
•Göra kunskapstester som säkrar att alla har koll på läget
•Förklara flöden med hjälp av processkartor
•Automatisera onboarding av nyanställda

Read more