Tillsammans för en smartare välfärd! - Per-Erik Nyström, SKL

02 May 2017 03:19570

Digitaliseringen anses vara den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället. Välfärden behöver dra nytta av digitaliseringens möjligheter för att bli effektivare, mer tillgänglig och erbjuda en enklare vardag för invånare och medarbetare. Med andra ord – dags att skapa en smartare välfärd.

http://www.smartarevalfard.se/

Read more