Hälsa och omsorg i en digital värld - Maria Gill

12 Apr 2017 09:40550

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digital teknik för att underlätta för människor att vara självständiga och ha en god och jämlik hälsa Vad betyder det? , Vad vill våra medborgare? Maria Gill berättar om digitaliseringens möjligheter för vård och omsorgs utveckling för ökad kvalité och självständighet.

Read more