Get digital or die trying! Jonas Hammarberg

20 Apr 2017 09:087480

Digitaliseringen är på de flesta organisationers agenda, men långt från alla vet vad det innebär mer konkret, varför det händer så snabbt just nu och hur man genomför en framgångsrik digital transformation.
Jonas pratar om hur viktigt det digitala engagemanget är i ledarskapsarbetet. Hur kan du som chef och ledare ta dig an utmaningen med digitaliseringen utan att själv vara en it-expert?

Read more