LSL - Leka sig till läsning Fredrik Söderlund

19 Apr 2017 05:401100

Att skriva sig till läsning (ASL) är en metod som används i den tidiga läs- och skrivundervisningen i skolan. Min förskolevariant är LSL…

Att leka sig till läsning är ett vardagligt arbetssätt som vi kan använda för att förbereda våra barn på ett lekfullt sätt, genom att leka, prova, vara nyfikna och kreativa pedagoger. Våra lärplattor är utrustade med ljudande tangentbord och talsyntes. På så sätt kan bl.a. skrivandet utgå från vad barnen vill uttrycka och inte vad de förmår att skriva ner.

Föreläsningen vänder sig främst till er som arbetar inom förskolan.

Read more