Jenny Kongseryd och Jan Pihl öppnar inspirationsdagen 2017

02 May 2017 03:18720

Lars-Erik Fälth, ordförande i direktionen för Höglandets kommunalförbundet öppnar KOM HIT 2017 tillsammans med Jenny Kongseryd, IT-chef på Höglandets IT och Jan Pihl, ordförande & projektkoordinator E-utvecklingsrådet Region Jönköping.
Jenny och Jan berättar om nyheter på HIT och i regionen. Informationssäkerhet, e-tjänster ur ett medborgarperspektiv, dokument- och ärendehanteringssystem och andra högaktuella ämnen kommer presenteras.

Read more