Kris – 7 metoder för att identifiera, agera och hantera kriser i verkligheten, Varg Gyllander

20 Apr 2017 05:03520

Samhället har blivit tuffare, hotbilden ökar mot myndigheter, organisationer och medborgare. Det här ställer högre krav på våra offentliga verksamheter. Polisens presschef Varg Gyllander berättar om hur man agerar vid hotfulla situationer och reella hot samt delar med sig av sina erfarenheter från Husbykravallerna 2013 mm.

Utifrån exempel på verkliga händelser som Husbykravaller, kidnappningar, presidentbesök, helikopterrån delar han frikostigt och prestigelöst med sig av sin kunskap och insikter men också sina misslyckanden. Han har egen erfarenhet av ett dussin Uppdrag Granskning och andra granskande program och en spännande unik inblick i vad som egentligen sker bakom kulisserna.

Read more